Jutsu
Data Temat
2008-03-12 16:42 Shukaku no Tate
2008-03-04 09:33 Yatai Kazushi no Jutsu
2008-03-03 15:20 Tsukiyomi
2008-03-03 13:10 Shugohakke Rokujyuu Yonshou
2008-03-03 13:07 Yanagi no Mai
2008-03-03 13:06 Tessenka no Mai
2008-03-03 12:30 Souzousaisei
2008-03-03 12:29 Shukaku no Tate
2008-03-03 12:25 Suiton, Suikoudan no Jutsu
2008-03-03 12:24 Uta-kata
2008-03-03 12:17 baika no jutsu
2008-03-03 12:01 ostateczne walnie konia
2008-03-02 09:40 Konoha Goukiri Senpuu
2008-03-02 08:04 Suiton:Sujinheki
2008-03-02 08:02 suiton:Suishouha no Jutsu
2008-03-01 10:05 Techniki
2008-03-01 09:58 Kage Bushin no Jutsu i Taju Kage Bushin no Jutsu
2008-03-01 09:56 Karuto no Tayori
2008-03-01 09:55 Fuuton, Mugen Sajin Daitoppa
2008-03-01 09:54 Sabaku Rou
2008-03-01 09:54 Fuuton, Renkuudan
2008-03-01 09:52 Ryuusa Bakuryu
2008-03-01 09:50 Kwiat Lotosu
2008-03-01 09:48 Kamaitachi
2008-03-01 09:47 Kage Nui
2008-03-01 09:47 Utusemi no jutsu
2008-03-01 09:46 Lwia Zapora
2008-03-01 09:43 kakerusi son eddan no jutsu!!!
2008-03-01 09:41 Doku Kiri
2008-03-01 09:38 Kanashibari no jutsu
2008-03-01 09:34 Fuuton, Daitoppa
2008-03-01 09:31 Garouga
2008-03-01 09:27 Technika Transferu Umysłu
2008-03-01 09:25 Amaterasu
2008-03-01 09:24 Bóg nocy-Tsukiyomi
2008-03-01 09:19 1000 Lat Bólu!!!!!
2008-03-01 09:18 Oodan Rasengan
2008-03-01 09:17 Sexy Jutsu:)
2008-03-01 09:13 Chidori Nagashi
2008-03-01 09:11 Chakra No Mesu
2008-03-01 09:10 Raiton Raizou Ikazushi wo Utte
2008-03-01 09:04 Katon karryuu endan
2008-03-01 08:57 Katon Gamayo Emudan
2008-03-01 08:55 Chuusuusei Biribiri
2008-03-01 08:55 Doku kiri
2008-03-01 08:54 Katon Housenka no Jutsu
2008-03-01 08:52 Rasengan!!!
2008-03-01 08:50 Shinranshin no jutsu
2008-03-01 08:49 Kage Mane no jutsu
2008-03-01 08:49 Kage Kubi Shirabi no Jutsu